เอกสาร/รายละเอียดการเช่า

 รถจักรยานยนต์

เอกสารที่ต้องใช้

  • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต 
  • ใบขับขี่
  • บัตรนักศึกษา บัตรพนักงาน,ข้าราชการ ใบแจ้งเคลมซ่อมรถ (ถ้ามี)
  • เอกสารการจองห้องพัก โรงแรม
  • เงินประกัน 500 - 1,000 บาท (วันคืนรถได้คืน)
  • ต้องไม่เป็นคนในพื้นที่ สงขลา (ยกเว้นเฉพาะ นักเรียน นักศึกษา)

Powered by MakeWebEasy.com